Loading...
Voorwaarden 2017-04-30T11:49:33+02:00

Algemene voorwaarden Lavanda Strijkservice Sittard-Geleen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten m.b.t. het strijken van het strijkgoed van de klant.

Onder strijkgoed wordt verstaan: al het strijkgoed/textiel dat de klant per keer aanbiedt om te laten strijken door Lavanda Strijkservice Sittard-Geleen. De overeenkomst komt tot stand doordat de klant het strijkgoed aanbiedt en Lavanda Strijkservice Sittard-Geleen dit aanneemt.

De overeenkomst wordt automatisch vastgelegd doordat de klant een strijk-opdracht geeft en hierdoor de algemene voorwaarden van Lavanda Strijkservice Sittard-Geleen accepteert.

  1. Verplichtingen Lavanda Strijkservice Sittard-Geleen

De klant wijzen op de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Lavanda Strijkservice Sittard-Geleen zal deze voorwaarden op verzoek van de klant aan hem/haar overhandigen of digitaal toesturen.

Bij afgifte van het strijkgoed door de klant, wordt een opdrachtbon meegegeven.

Lavanda Strijkservice Sittard-Geleen zal uiterst zorgvuldig met het strijkgoed omgaan en zal zich tot het uiterste inspannen om de overeengekomen diensten zo nauwkeurig uit te voeren.

Lavanda Strijkservice Sittard-Geleen strijkt volgens de voorschriften die u op de kleding labels aantreft.

Knopen die door of tijdens het strijken losraken, worden niet door Lavanda Strijkservice Sittard-Geleen opnieuw aangezet.

Lavanda Strijkservice Sittard-Geleen is niet aansprakelijk voor kapot, beschadigd en verloren gegaan strijkgoed.

Lavanda Strijkservice Sittard-Geleen behoudt zich het recht prijswijzigingen door te voeren.

Lavanda Strijkservice Sittard-Geleen gaat er vanuit dat het strijkgoed van de klant deugdelijk wordt aangeleverd. Bij vlekken, gaten of andere ondeugdelijkheden gaat Lavanda Strijkservice Sittard-Geleen er vanuit dat het strijkgoed alsnog gestreken moet worden.

  1. Verplichtingen klant

Wasgoed bestemd voor Lavanda Strijkservice Sittard-Geleen dient schoon en heel aangeleverd te worden in een schone (was)mand. Ook dient het strijkgoed voorzien te zijn van strijkadviezen (labels).

De klant wordt verzocht de kleding te controleren op persoonlijke bezittingen.

Textiel dat door de klant meegegeven wordt en niet voorzien is van een strijk-label, wordt gezien door Lavanda Strijkservice Sittard-Geleen als strijktextiel en wordt dus gestreken.

Is naar het oordeel van Lavanda Strijkservice Sittard-Geleen onvoldoende bekend hoe het aangeleverde strijkgoed gestreken moet worden, dan wordt het desbetreffende strijkgoed niet gestreken.

Overhemden worden gestreken en opgevouwen. Gelieve kleerhangers mee te leveren voor blouses en/of overhemden.

  1. Afgifte strijkgoed

Lavanda Strijkservice Sittard-Geleen is gerechtigd het strijkgoed af te geven aan de toonder van de opdrachtbon.

Teruggave van het strijkgoed aan de klant geschiedt alleen wanneer de klant digitaal het verschuldigde bedrag per bank heet overgemaakt, contant betaalt of ter plekke mobiel pint.

  1. Aansprakelijkheid

Lavanda Strijkservice Sittard-Geleen is niet aansprakelijk voor kapot, beschadigd en verloren gegaan strijkgoed.

Lavanda Strijkservice Sittard-Geleen is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van voorwerpen c.q. Geld wat is achtergebleven in het strijkgoed.

Lavanda Strijkservice Sittard-Geleen is niet aansprakelijk voor schade aan het strijkgoed ontstaan door: slijtage, het losraken van stiksels en/of achtergebleven voorwerpen.

Klachten over beschadiging of onjuiste behandeling van het strijkgoed dient de klant direct bij het ophalen c.q. na het brengen van het strijkgoed aan Lavanda Strijkservice Sittard-Geleen te melden.